ในพม่า รัฐบาลเผด็จการทหารเข้าควบคุมหน่วยงานควบคุมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อควบคุมสื่อให้เสร็จสมบูรณ์

รัฐบาลทหารพม…

สิบปีในคุกสำหรับนักข่าวชาวพม่า มู ยาดานาร์: RSF เรียกร้องให้สหประชาชาติ

นักข่าววิดีโ…

รัฐบาลทหารพม่าตัดสินจำคุกช่างภาพนักข่าว 20 ปี

หน่วยสื่อข่า…

พม่า: RSF ประณามการบังคับปิดสื่ออิสระ

RSF condemns…